Suzanne Fältman

Ekonomiadministratör vid Institutionen för nordiska språk, Administrativ personal

E-post:
suzanne.faltman[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1483
Mobiltelefon:
072-9999341
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Arbetsuppgifter

Leverantörsfakturor, reseräkningar, redovisning av resemedel.

Uppdrag vid institutionen

Brandskyddsansvarig

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Suzanne Fältman
Senast uppdaterad: 2021-03-09