Marie Englund

1:e Forskningsing vid Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

E-post:
Marie.Englund[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-673237
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marie Englund
Senast uppdaterad: 2021-03-09