Marie Englund

1:e Forskningsing vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologisk botanik

E-post:
Marie.Englund[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-673237
Besöksadress:
Rum D-452 Almas Allé 5
756 51 Uppsala
Postadress:
Uppsala Biocenter
Ulls gränd 1
75651 Uppsala

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marie Englund
Senast uppdaterad: 2021-03-09