Klas Hjort

Professor i materialvetenskap, särskilt mikrostrukturteknik vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
klas.hjort[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3141
Mobiltelefon:
070-4250597
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Prof. Klas Hjort leder programmet i mikrosystemteknik.

Jag har lång erfarenhet av avancerad mikroteknik. Nyligen har mitt fokus varit heterogena mikrosystem på rostfritt stål, flexibla folier och elastiska substrat; främst för användning inom biomedicin och trådlösa sensor- och aktuator-noder. Jag är bl.a. koordinator för H2020-projekt där jag arbetar med töjbara kretskort för SINTECs skinburna trådlösa system och SOMIROs små simmande mikrorobotar.

Akademiska meriter: TeknD, docent i materialvetenskap

Nyckelord: microfluidics materials science biomedical engineering nanotechnology actuators mems micro-tas lab-on-a-chip microsystems micromechanics sensors engineering sciences printed circuit board technology micro robots smart patches wireless sensors pneumatics hyraulics

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Klas Hjort is Professor and Head of the Microsystems Technology (MST) program at Uppsala University.

Hjort is experienced in advanced microengineering. Previously, his focus was telecom applications, using optical and radio-frequency MEMS. Recently, he has focused on heterogeneous microsystems on glass, ceramics, stainless steel, flexible foils and elastomers; for biomedical and life science and applications in high temperatures and/or high pressures. Providing microsystems to his partners, he has been leading national and European projects on wireless sensor and actuator networks, using his digital rigid-stretch printed circuit board technology.

Today, he is co-ordinating the Horizon 2020 projects SINTEC, which is developing digital printed circuit board technology for soft and stretchable smart patches with electrophysiological sensors and intra body communication, and SOMIRO, which forward state-of-the-art in several fields and integrate all in a swimming soft microrobot that is autonomous with only energy from the sun light. In addition, he is PI for the SSF project Touch, where novel haptics with backscatter communication, energy harvesting and fluid mechanics enable a natural feeling of touch, using interaction design based on soma aestetic theory.

He has published more than 300 scientific papers and is the holder of several patents. He was recipient of the Finnish Distinguished Professorship Program in 2010. As a member of MEMSWAVE, he was awarded as one of the finalists for the Descartes Prize 2002 of the Commission of the European Union.

Klas Hjort was born in Säter, Sweden, in 1964. He received the M.Sc. degree in engineering physics and the Ph.D. degree in materials science from Uppsala University, Uppsala, Sweden, in 1988 and 1993, respectively. In 2008, he became full Professor and since 2012 he is Head of the Microsystems Technology (MST) program at Uppsala University.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Klas Hjort
Senast uppdaterad: 2021-03-09