Magnus Ödman

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Magnus.Odman[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7992
Mobiltelefon:
070-1679142
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Biträdande kanslichef vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
magnus.odman[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679142
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: JK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Ödman
Senast uppdaterad: 2021-03-09