Eva Söderman

Enhetschef vid Studentavdelningen

E-post:
eva.soderman[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6901
Mobiltelefon:
070-4250793
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

tf. Avdelningschef vid Avdelningen för internationalisering

Mobiltelefon:
070-4250793
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

tf. Enhetschef vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för globalt samarbete

Mobiltelefon:
070-4250793
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar sedan 220801 som tf avdelningschef vid avdelningen för internationalisering. Avdelningen för internationalisering är en avdelning vid Uppsala universitets universitetsförvaltning som består av tre enheter. Den övergripande målsättningen för avdelningen är att stödja Uppsala universitets internationaliseringsarbete och därigenom bidra till att universitetet kan stärka kvalitet och relevans på utbildning och forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Söderman
Senast uppdaterad: 2021-03-09