Kurt Otto

Professor emeritus vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
kurt.otto[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

CV

Forskning: Koordinator för projektet TENGO

Tidigare forskning: Preconditioners based on trigonometric transforms

Administration: Bibliograf, evocatus

Akademiska meriter: TeknD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09