Mikael Ottosson

1:e Forskningsing vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
Mikael.Ottosson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3761
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09