Lars Oestreicher

Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

E-post:
Lars.Oestreicher[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1047
Mobiltelefon:
073-4697071
Besöksadress:
Rum POL 104195 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag driver för närvarande ett projekt tillsammans med Årsta grundsärskola, Uppsala. I projektet försöker vi skapa förutsättningar för barn att aktivt spela musik genom användande av informationsteknologi. Projektet heter MUMIn-projektet, där MUMIn står för "Maximalt Uttryck - Minimal Interaktion".

Utöver projektet undervisar jag i kurserna Gränssnittsprogrammering 1 och 2 samt i kursen Icke-exkluderande Design (om funktionsnedsättningar).

Akademiska meriter: Tekn.Dr

Nyckelord: disability research non-excluding design universal design usability user interface programming

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Oestreicher
Senast uppdaterad: 2021-03-09