Johan Larsson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
johan.larsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3525
Besöksadress:
Rum ÅNG Å:10262 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FL, excellent lärare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09