Lars Hermansson

Projektledare vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
lars.hermansson[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250331
Besöksadress:
Rum ÅNG 11161 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Hermansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09