Carin Eriksson Lindvall

Enhetschef vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för karriär och ledning i akademin

E-post:
carin.eriksson-lindvall[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6840
Mobiltelefon:
070-1679137
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Carin är docent med inriktning på organisation, förändring och ledarskap och verksam som chef för enheten Karriär och ledning i akademin. Hon har arbetat på olika chefspositioner samt som lektor ansvarat för utbildningar inom organisationspsykologi/beteende, Carin har varit VD för konsultbolaget IPF och arbetat som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Carin har gästforskat vid Stanford University, USA. Hon är psykoterapeutbildad och har därutöver coachutbildning från Ashridge.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: kommunikation resilience ledarskap leadership organisation work motivation förändring coach grupputveckling psychological safety career karriär psykologisk trygghet

Carin Eriksson Lindvall, docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap.

Carin är verksam som chef för Uppsala universitets centrala enhet Karriär och ledning i akademin. Tidigare har hon varit enhetschef för Kompetensforum, avdelningschef vid den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. I en tidigare i tidigare anställning som lektor på Uppsala universitet har Carin undervisat i organisation och ledarskap - främst som huvudansvarig för kurserna i organisationspsykologi/ organisationsbeteende. Carin har också gästforskat vid Stanford University, USA.

Carins forskning är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och karriär. Hon har bland annat skrivit om drivkrafter och hinder i förändringsprocesser, känslornas roll i organisationen samt om ledarskap ur olika perspektiv. Av särskilt stort intresse är frågor kring arbete och karriär - vad skapar fungerande, kreativa och utvecklande arbeten? Vad skapar motivation på arbetet?

I rollen som ledarutvecklare har hon arbetat med ledarskapsträning, grupputveckling och individuell coaching. Carin har varit ansvarig för en mängd ledarskapsprogram inom och utanför universitet (inom privat näringsliv och offentlig sektor) men också internationellt i Europa-samarbeten. Ett särskilt fokus har legat på pedagogiska former som involverar och utvecklar. Här kan nämnas hur skönlitteratur kan användas för att att bättre förstå organisation, ledarskap och den egna utvecklingen. Andra exempel handlar om aktivt lärande, appreciative inquiry eller lösningsfokuserade förändringsprocesser. Allt med ett fokus på aktivt deltagande och kreativa processer.

Carinv Eriksson Lindvall har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt coach/handledarutbildning.

För mer information: www.erikssonlindvall.se

Min forskning har ett särskilt fokus på ledarskap och förändring hos individer, grupper och organisationer. Jag har medverkat och drivit forskningsprojekt inom områden som handlar om ledarskap, motivation, kommunikation, goda arbetsmiljöer (pychological safety) och hur vi kan utvecklas och bidra till god utveckling på våra arbetsplatser.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carin Eriksson Lindvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09