Carl-Johan Fridén

Forskningsingenjör vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
carl-johan.friden[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679187
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl-Johan Fridén
Senast uppdaterad: 2021-03-09