Eva Pålsgård

Forskningsrådgivare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

E-post:
eva.palsgard[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3055
Mobiltelefon:
070-4250815
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Forskningsrådgivare, Horizon Europe spec EIC & EiT RawMaterials, Energi, Bioteknologi

KIC

Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Marie Curie fellow 1998

Postdoktor och fo ass vid University of Oxford 1994-1999

Filosofie doktor, Ion dynamics in insulin-producing cells.

Tidigare jobb: VINNOVA, Pharmacia Diagnostics, Q-Med, Karolinska institutet, Ytbioteknik (UU), Svenska Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK/Chalmers) och Kraft Jacobs Suchard

Akademiska meriter: Dr

Nyckelord: energy fossil fuels sustainability biomaterials functional materials sustainable development fission raw materials diagnostics eu eit sustainable futures elsystem electrochemical energy storage innovations nuclear fission eic nuclear fusion

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Pålsgård
Senast uppdaterad: 2021-03-09