Amelie Hössjer

Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
amelie.hossjer[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1095
Mobiltelefon:
072-9999073
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Jag är utbildad ämneslärare för ungdomsskolan (grundskola och gymnasium) och disputerad forskare (FD) i nordiska språk samt docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag är excellent lärare.

Under ca 30 år har jag bl a varit anställd som universitetslektor och forskare dels vid KTH, dels i nordiska språk, dels i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet.

I rollen som forskare har jag agerat föreläsare i olika miljöer och intervjuats i tidningar och radio.

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: kommunikation journalistik handledning nordiska språk internutbildning universitetspedagogik pedagogisk utveckling högskoleprofil akademiskt skrivande akademiskt lärarskap medie- och kommunikationsvetenskap

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research addresses some major problem areas: understanding editorial newspaper work, including textual norms for media texts. Another area is media development linked to questions about what controls switching between different communication channels (email, face to face communication, telephone calls, social media etc.) in different private and work-based settings. I have also studied message production in images used by different organisations and leisure activities for children in various organisations.

Another research interest is what kind of understanding of love and personal relationships that can be found on online dating platforms. The objective is to theoretically develop the discussion of how the relationship of love and personal relations can be understood in the context of digital and social media in relation to aspects of patriarchy and capitalism in modern society.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amelie Hössjer
Senast uppdaterad: 2021-03-09