Ylva Bäcklund

Forskningsrådgivare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

E-post:
ylva.backlund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2595
Mobiltelefon:
070-1679375
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är enhetschef för enheten för forskningsstöd vid kansliet för teknik och naturvetenskap. Enheten har forskningssekreterare och projektkoordinatorer anställda med något olika inriktningar men sammanfattningsvis kan sägas att vi ger stöd till lärare, forskare och universitetsledning i frågor som rör extern forskningsfinansiering och forskningsinfrastrukturer. Utöver stöd till ansökningar håller enheten kontakt med finansiärerna för att effektivt kunna informera om utlysningar och nyheter.

Akademiska meriter: prof. i elektronik

Nyckelord: forskningsstöd research support forskningsfinansiering utlysningar forskningsbidrag söka pengar forskarstöd research funding research grants eu-projekt eu-finansiering externfinansiering eu-ansökningar eu funding research applications eu applications

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ylva Bäcklund
Senast uppdaterad: 2021-03-09