Inger Österdahl

Professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Inger.Osterdahl[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2653
Besöksadress:
Munken 1, Trädgårdsgatan 20
75309 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD

f. 1960
Jur. dr (1992)
Fil. kand. (1992)
Professor i folkrätt

Interna uppdrag

Externa uppdrag

Ledamot av Utrikespolitiska Samfundet.

Ledamot av redaktionskommittén för Nordic Journal of International Law.

Ledamot av styrelsen för International Law Association (ILA) - Swedish branch.

Ledamot av Folkrätts- och nedrustningsdelegationen

Ledamot av Ämnesråd i juridik med inriktning folkrätt, Försvarshögskolan

Ledamot av Styrelsen för särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska Institutet

Internationella erfarenheter
Gästforskare vid Max-Planck-Institutet i Heidelberg mars 1994.
Gästprofessor vid University of Minnesota Law School vt 1995.
Gästforskare vid Université de Paris II 1995-96.

Intresseområden
Folkrätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter, nationell konstitutionell rätt, gränslandet internationell och nationell juridik och politik, yttrandefrihet och Internet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Inger Österdahl
Senast uppdaterad: 2021-03-09