Stefan Johansson

Professor i materialvetenskap med inriktning mot mikroaktuatorteknik vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
stefan.johansson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3086
Mobiltelefon:
073-4697562
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09