Fredric Ericson

Professor vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
fredric.ericson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3090
Mobiltelefon:
070-4250467
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Professor vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
fredric.ericson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3090
Mobiltelefon:
070-4250467
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09