Eva Davey

Forskningsingenjör vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktionsbiologi

E-post:
Eva.Davey[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5772072-1419216
Besöksadress:
Rudbeckslaboratoriet Hus R3 plan 1
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Rudbeck, R3, vån 1

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Davey
Senast uppdaterad: 2021-03-09