Björn Kuzavas

1:e Forskningsing vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
bjorn.kuzavas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3006
Mobiltelefon:
070-1679246
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09