Sven Norén

Forskningsingenjör vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
sven.noren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6271
Mobiltelefon:
072-9999571
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sven Norén
Senast uppdaterad: 2021-03-09