Göran Ericsson

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
goran.ericsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3446
Mobiltelefon:
070-1679005
Besöksadress:
Rum Å 12267 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Göran Ericsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09