Tor Lofnes

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
tor.lofnes[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250925
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: civ.ing.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09