Jacob Höglund

Professor i zoologisk bevarandebiologi vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
Jacob.Hoglund[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2671
Mobiltelefon:
070-4250126
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Professor i Zoologisk bevarandebiologi. Jag och min forskargrupp är intresserade i att studera den genetiska mångfaldens betydelse för små populationers överlevnad. Vi studerar ffa. hotade ryggradsdjur men är även inblandade i ett och annat insektsprojekt.

Min forskningshemsida

Akademiska meriter: FD, Docent

Professor, Zoologisk bevarandebiologi, Inst. f. Ekologi och Genetik, 2006-

Programansvarig professor, Avd. f. Populationsbiologi och Naturvårdsbiologi, Inst. f. Ekologi och Evolution, 1999-2005.

Universitetslektor i Evolutionsbiologi, Zoologiska inst., 1993-1998.

Forskarassistent. Zoologiska inst., / Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), 1989-1993.

Post-doc, School of Biological Sciences, Univ. East Anglia, Prof. WJ Sutherland. (Kungliga vetenskapsakademien/Royal Society). 1989.

Forskarstuderande. Zoologiska inst., 1984-1989.

Fil. kand. Biologi/Kemi, Uppsala universitet, 1983

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jacob Höglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09