Inger Åstrand

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för informationstjänst

E-post:
inger.astrand[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 2924
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: bibl.ex.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Inger Åstrand
Senast uppdaterad: 2021-03-09