Konrad Gajewski

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
Konrad.Gajewski[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3874
Mobiltelefon:
070-1679193
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: MSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09