Lila Wiman Lindqvist

Expeditionsvakt/vaktmästare vid Gamla torget

E-post:
Lila.Wiman[AT-tecken]gamlatorget.uu.se
Telefon:
018-471 3293
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lila Wiman Lindqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09