Karin Bengtsson

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
karin.bengtsson[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 83530498-108353
Mobiltelefon:
070-3831255
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Akademiska meriter: FD

Universitetslektor vid Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, med arbetsplats Campus Gotland. Jag har undervisat på och utvecklat kurser i ekologi, naturvård, miljövård och hållbar utveckling under flera decennier vid UU, SLU och dåvarande Högskolan på Gotland. Mitt forskningsområde är naturvårdsbiologi, särskilt populationsdynamik hos växter med begränsad utbredning och hur de påverkas av klimatförändringar, markanvändning och betestryck. En av de arter jag studerar är gotlandssolvändan! Jag är också engagerad i arbetet med och för hållbar utveckling i olika sammanhang. Ett alltid högaktuellt gränsöverskridande område där Uppsala universitet Campus Gotland kan stärka sin roll och bidra till en bättre värld.

Sedan 2014 är jag programansvarig för Kandidatprogram i miljövetenskap 180 hp som ges på Campus Gotland. En utbildning grundad i naturvetenskap men breddad till att behandla de komplexa miljöfrågorna ur en rad olika perspektiv.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Bengtsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09