Kjell E. I. Fransson

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
kjell.fransson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3874
Mobiltelefon:
070-4250884
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

E-post:
kjell.fransson[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250884
Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kjell E. I. Fransson
Senast uppdaterad: 2021-03-09