Thomas H. Brobjer

Professor vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
Thomas.Brobjer[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 1572
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: D.Phil., FD, docent i idé- och lärdomshistoria

Mina senast publicerade böcker är (My latest published books are):

A4. Nietzsche’s ‘Ecce Homo’ and the Revaluation of All Values: Dionysian versus Christian Values. Published by Bloomsbury Academic, 2021.

A5. Nietzsche’s Reading and Knowledge of Philosophy: A Study, Survey and Handbook, Peter Lang, 2023.

A6. ‘Twilight of the Idols’ and Nietzsche’s Late Philosophy, Bloomsbury Academic, 2023.

A7. The Close Relationship between Nietzsche’s Two Most Important Books, Palgrave-Macmillan, 2023.

Mina senast publicerade böcker är (My latest published books are):

A4. Nietzsche’s ‘Ecce Homo’ and the Revaluation of All Values: Dionysian versus Christian Values. Published by Bloomsbury Academic, 2021.

A5. Nietzsche’s Reading and Knowledge of Philosophy: A Study, Survey and Handbook, Peter Lang, 2023.

A6. ‘Twilight of the Idols’ and Nietzsche’s Late Philosophy, Bloomsbury Academic, 2023.

A7. The Close Relationship between Nietzsche’s Two Most Important Books, Palgrave-Macmillan, 2023.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas H. Brobjer
Senast uppdaterad: 2021-03-09