Ingrid Ringård

Personalsamordnare vid Institutionen för materialvetenskap, Administration och service

E-post:
ingrid.ringard[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3004
Mobiltelefon:
070-4250778
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09