Stefan Pålsson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Stefan.Palsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2970
Mobiltelefon:
070-4250213
Besöksadress:
Rum ÅNG 106194 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FL, excellent lärare

Arbetar som studierektor på IT-institutionen och undervisar inom området beräkningsvetenskap. Delar tiden med arbete inom TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (http://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tur/) och som pedagogisk utvecklare på Enheten för universitetspedagogik (http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X247:1).

Har en bakgrund med forskning inom algoritmer för parallelldatorer, men arbetar numera enbart inom området universitetspedagogik. Jag undervisar i beräkningvetenskap (nämndes tidigare) och i universitetspedagogik för anställda. Dessutom med pedagogiskt stödarbete på fakultetsnivå (inom TUR).

Excellent lärare, Uppsala universitet sedan 2013.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Pålsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09