Anders Malmberg

Professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Anders.Malmberg[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2534
Mobiltelefon:
070-4250175
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Anders Malmberg är professor i geografi med inriktning mot ekonomisk geografi sedan 1999.

Forskningsinriktning: näringslivsomvandling och företagslokalisering, regional och urban utveckling, innovationsprocesser och dynamik i kluster och innovationssystem, universitetets roll i samhället.

Se vidare under Biografi, nedan.

Akademiska meriter: FD, docent

Anders Malmberg disputerade i kulturgeografi vid Uppsala universitet 1988 och blev docent 1995 och professor i geografi med inriktning mot ekonomisk geografi 1999.

Mellan 1990 och 1994 var han koordinator för forskningsprogrammet Regional and Urban Restructuring in Europe inom European Science Foundation. Vårterminen 1996 var han gästforskare vid Durham University, UK, och vårterminen 1999 var han gästforskare vid SCAS.

Mellan 2003 och 2011 var han föreståndare för Centrum för forskning on innovationer och näringslivsomvandling (CIND), Uppsala universitet. Han var prodekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2005-2008 och dekanus 2008-2011 och prorektor för Uppsala universitet 2012-2020.

Uppdrag inom/för Uppsala universitet
Ordförande i Samverkansrådet (2016-)
Ordförande i American Friends of Uppsala University (2018-)
Ledamot i samhällsvetenskapliga fakultetens forskningsutskott (2021-)
UKÄ:s lärosätesreferensgrupp för nationella kvalitetsäkringssystemet (2017-)
Prorektor 2012-2020.
Ordförande i Biblioteksnämnden (2016-2020)
Ordförande i kvalitetsrådet (2012-2016)
Ordförande i styrgruppen för Uppsala Health Summit (2012-2020)
Ordförande i Disciplinnämnden och familjepensionsnämnden (2012-2020).
Projektledare KoF17 (2016-2017)
Dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ledamot av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (2008-2011),
Ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp för professorer och forskarassistenter (2005-2011)
Prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (2005-2008),
Suppleant i konsistoriet (2006-2008, 2012-2020)
Ordförande i elektorsförsamlingen för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet (2004-2006),
Studierektor för forskarutbildningen i kulturgeografi (1996-2005)

Uppdrag utanför Uppsala universitet:
Styrelseordförande Riksbankens jubileumsfond (2020-)
Styrelseledamot UIT – Norges Arktiske Universitet (2017-)
Styrelseordförande Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS (2017-2020)
SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor (2014-2019)
SUHF:s expertgrupp för samverkansfrågor (2018-2020)
Ordförande, styrgruppen för Uppsala Health Summit 2012-2020
Styrelseledamot STUNS (2013-2020)
Ledamot av Academia Europaea (2012-), Kungliga Vetenskapsakademien (2007-), Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala (2005-), Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala (2019-).

Medlem Editorial Advisory Board för tidskrifterna (nuvarande eller tidigare): Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Economic Geography, Entrepreneurship and Regional Development, Environment & Planning A, Journal of Economic Geography, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (TESG).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Malmberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09