Johan Svedjedal

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Johan.Svedjedal[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.

Forskare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
johan.svedjedal[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Johan Svedjedal (f. 1956), professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi vid Uppsala universitet.

Kort CV

Bibliotekarieexamen vid BHS, Borås 1983. Därefter: fil. dr. 1987; forskarassistent i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi 1988–1992; oavlönad docent i litteraturvetenskap 1989; professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi sedan 1993 (i arbetet ingår bl.a. att vara föreståndare för Avdelningen för litteratursociologi), allt vid Uppsala universitet. Pensionerad fr.o.m. den 1 juli 2021.

1993-2021 redaktör för Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala och medlem i redaktionen för Litteratur och samhälle (Uppsala),. Medarbetar regelbundet i Dagens Nyheter. Huvudredaktör för C.J.L. Almqvists "Samlade Verk" 2005--2017, bl.a. med huvudansvar för den digitala versionen.

Ledamot av Samfundet De Nio (sekreterare sedan 2014), i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet, i styrelsen och arbetsutskottet för Birger Sjöberg-sällskapet, i styrelsen för Litteraturbanken. Arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, ledamot i Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala, ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien. Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Natur och Kultur 1999-2020,

Åren 1999-2003 ledde jag projektet ”IT, berättandet och det litterära systemet”, 2006-2007 var jag vetenskaplig ledare för arbetet med Selma Lagerlöfs Samlade verk och 2017-2019 ledare för det tvärvetenskapliga projektet "Från närläsning till fjärrläsning".

Prisbelöningar i urval: Oscarspriset (Uppsala universitet) (1990), Schückska priset (1995), Carl Henrik von Platens biografipris (2000), Axel Hirschs pris (2000), Övralidspriset (2010), Disapriset (2013), Kellgrenpriset (2017). Nominerad till Augustpriset i fackboksklassen 1999, 2009, 2011 och 2017.

Pågående forskning

  • Harry Martinson -- en biografi (publiceras våren 2023)

  • Andra smärre uppsatser och utgåvor med anknytning till Harry Martinson

  • Gustaf Fröding som student i Uppsala (bok)

  • Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan (bok)

  • Vetenskaplig publicering på den allmänlitterära marknaden. En litteratursociologisk studie. (Ingår i projektet Marknader för vetenskaplig publicering. En ekonomisk historia.)

  • Deltar i projektet "Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930", ett samarbete inom digital humaniora mellan institutionerna för Litteraturvetenskap, Nordiska språk och datorlingvister vid Institutionen för lingvistik och filologi. Projektet finansieras av VR 2021-2023 och min tjänstgöringsgrad är 25 %. Medlen är knutna till institutionen för nordiska språk.

Publikationer

Se dokumentet Publicerat och dokumentet Publicerade böcker.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09