Bengt Edvardsson

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
bengt.edvardsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5983
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i astronomi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bengt Edvardsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09