Irene Söderhäll

Professor vid Institutionen för organismbiologi, Jämförande fysiologi

E-post:
Irene.Soderhall[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2817
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: docent, FD, agronom

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09