Nils Bingefors

Forskningsingenjör vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
nils.bingefors[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3410018-471 3438
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FL

Projekt i urval:

ATLAS

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09