Svante Janson

Professor i matematik vid Matematiska institutionen, Sannolikhetsteori och kombinatorik

E-post:
Svante.Janson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3188
Besöksadress:
Rum 74117 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar främst inom sannolikhetsteori, speciellt kombinatorisk sannolikhet (framför allt slumpgrafer); ibland även i analys som tidigare varit mitt huvudområde.

Jag har skrivit 4 böcker och över 300 tidskriftsartiklar, se min publikationslista (på engelska), som även innehåller en lista på mina medförfattare. Se även listan på några av mina föredrag samt en populär presentation.

Undervisning

Doktorander (nuvarande och tidigare)

Akademiska meriter: FD

Jag är medlem i Kungl. Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala, Svenska matematikersamfundet, Svenska statistikfrämjandet och Vetenskap och Folkbildning.

Jag är förutom min matematiska forskning, se ovan, intresserad av tideräkningar och deras matematik samt valsystem.

Jag har tidigare medverkat i, och hjälpt till att starta, projektet Samnordisk runtextdatabas.

Priser och utmärkelser:

Min familj består av min fru Julie White och vår dotter Sofie (född 1995), samt extrabarnen Erika (född 1979), Magnus (född 1980), Emma (född 1987) och Jesper (född 1981), som har bott hos oss ibland som barn.

Fler foton

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Svante Janson
Senast uppdaterad: 2021-03-09