Terese Bergfors

1:e Forskningsing vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Strukturbiologi

E-post:
Terese.Bergfors[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 4543
Fax:
018-536971
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
75124 Uppsala

Akademiska meriter: BA

Nyckelord: crystallization scientific writing courses protein structure

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Terese Bergfors
Senast uppdaterad: 2021-03-09