Johan Nyberg

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
johan.nyberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3047
Mobiltelefon:
070-4250504
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

E-post:
Johan.Nyberg[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250504
Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Kort presentation

Mitt forskningsområde är experimentell kärnfysik och studier av strukturen hos atomkärnor som har ett underskott eller överskott av neutroner jämfört med de naturligt förekommande isotoperna för varje element. För närvarande är forskningen fokuserad på studier av neutronfattiga kärnor i massområdet omkring den dubbelmagiska kärnan 100Sn med 50 protoner och 50 neutroner.

Akademiska meriter: Professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Nyberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09