Hans Calén

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
hans.calen[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3846
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

E-post:
Hans.Calen[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3271018-471 3427
Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09