Mats Lind

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

E-post:
mats.lind[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 102141 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: docent, FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09