Bertil Wiman

Professor emer. i finansrätt vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
Bertil.Wiman[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7660
Mobiltelefon:
070-4850244
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Wiman forskar och undervisar framförallt i svensk och internationell företagsbeskattning. Han är ordförande i European Association of Tax Law Professors, och ledamot av Executive Committee i International Fiscal Association (IFA), samt ledamot av styrelsen för svenska IFA-avdelningen. Wiman förestår vidare forskningsstiftelsen Centrum för Skatterätt, och dess dotterbolag Skatterättsligt Forum AB. Han har också en omfattande erfarenhet från utländska universitet.

Akademiska meriter: JD, LLM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bertil Wiman
Senast uppdaterad: 2021-03-09