Anders Ahlén

Professor i signalbehandling vid Institutionen för elektroteknik, Signaler och system

E-post:
anders.ahlen[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3076
Mobiltelefon:
070-4250254
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i reglerteknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09