Olov Ågren

Professor i teknisk fysik vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
olov.agren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5816
Mobiltelefon:
070-4250271
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag var till 2018 programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. Ett omfattande arbete har lagts ned på att modernisera mekaniken. Detta är önskvärt för att möta de snabba förändringarna, där utvecklingen inom IT gett revolutionerande möjligheter för att integrera mekanik med intelligenta system.

Den externa utredning med utredare från KTH och Chalmers som inkom i augusti 2017 stödjer initiativet. Se även inlaga till TUN.

I studieplansförslaget 2017/2018 finns nya mekanikkurser.

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teoretisk elektroteknik, Professor i teknisk fysik

Forskning: Jag har forskat inom flera områden för energi (förnybar energi som våg- och vindkraft, men framförallt fusionsenergi). För min egen forskning behöver jag mekanik, elektromagnetism, strömningsmekanik, lite atomfysik, statistisk mekanik och plasmafysik. På sikt är förhoppningen att forskningen skall kunna leda till en fungerande anordning för fusionsenergi. Vår forskning är dock ännu på ett mer grundläggande plan. Vi söker magnetfält som tvingar partiklars gyrocentra att röra sig nära en magnetisk yta i en kollsionsfri idealisering. Vår ide för att uppnå detta är att utgå från ett magnetfält som ger hyfsad inneslutning, och ytterligare förbättra inneslutningen med ett styrbart svagt elektrisk elektriskt fält (detta kan åstadkommas med en speciell anordning för potentialplattor som ligger utanför inneslutningsområdet). Våra räkningar tyder på att inneslutningen då blir nästan perfekt. Vi har funnit att arrangemanget ger en s.k. radiell rörelsekonstant som tvingar partiklarna att gyrera i närheten av en magnetisk yta (denna rörelsekonstant finns trots avsaknad av symmetri med cyklisk koordinat). Med den radiella rörelsekonstanten fås en smidig matematisk behandling av ett komplicerat problem! Vi kan med rörelsekonstanten relativt enkelt skapa lösningar till systemet av elektromagnetiska-mekaniska ekvationer (dvs Lorentzkraften för en statistisk ensemble av laddningar och lösningar till Maxwells ekvationer, som utan tricket med rörelsekonstanten vore en formidabel utmaning även för superdatorer). Detta har gjorts helt analytiskt utan användande av datorer. Vi får en lösning i "closed form" av hela systemet. Vi avser att utvidga teorin till stationär upphettning av plasmat m.h.a. potentialplattorna, som driver en plasmarotation som ger en upphettning av plasmat. Med ett robust sådant arrangemang är målsättningen att skapa kompakta fusionsanläggningar som kan köras kontinuerligt (bortsett från korta årliga avbrott för underhåll).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09