Raimo Raag

Professor emeritus i finsk-ugriska språk, ssk. estniska vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
Raimo.Raag[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1319
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Undervisar i estniska på alla nivåer (Estniska A–C), Finsk-ugriska språk med estnisk inriktning (D–E). Handleder examensarbeten och doktorander i finsk-ugriska språk. Forskar i estnisk ordbildning och etymologi, estnisk-svenska språk- och kulturkontakter genom tiderna, äldre estniska, estniska standardspråkets uppkomst och modernisering samt ester i utlandet, särskilt i Sverige.

Akademiska meriter: FD, docent

Sedan 2006 är jag nätlärare i estniska. De pedagogiska undervisningsformer som jag mest använder är föreläsning, handledning och seminarium. Problembaserad undervisning är en självklarhet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Raimo Raag
Senast uppdaterad: 2021-03-09