Anders Rydberg

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
Anders.Rydberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679102
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Professor emeritus vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
anders.rydberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3228
Mobiltelefon:
070-1679102
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09