Gunnar Ingelman

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
gunnar.ingelman[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3884
Mobiltelefon:
070-4250133
Besöksadress:
Rum ÅNG 12241 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA






Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunnar Ingelman
Senast uppdaterad: 2021-03-09