Allan Hallgren

Professor i experimentell fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
allan.hallgren[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3881
Mobiltelefon:
070-4250355
Besöksadress:
Rum 12244 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My list of publications (more than 700 entries) is most easily obtained by going to https://inspirehep.net/ and use the search command find a hallgren, a

Or simply use this link:

https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=Find%20a%20hallgren%2C%20a

An additional publication, not found by the above command is:

Direct Determination of a Bare Neutron Counter Yield FunctionJournal of Geophysical Research: Space Physics

W. Nuntiyakul P.‐S. Mangeard, D. Ruffolo, P. Evenson, J. W. Bieber, J. Clem, A. Hallgren, J. Madsen, R. Pyle, A. Sáiz, S. Tilav

Journal of Geophysical Research: Space Physics,

Volume 125, Issue 4 e2019JA027304

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Allan Hallgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09