Hana Barankova

Professor emeritus vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
hana.barankova[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3118
Mobiltelefon:
076-8822441
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i elektronik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09